توليد اسلايد

Date:

 

اسلايدهاي صفحه اصلي را با استفاده از المنت اسلايدر موجود در صفحه ساز المنتر درست كردم يعني براي اديت آن بايدصفحه را با المنتر پرو اديت كرد و وارد ويجت مربوطه شد

اين تقويم را با استفاده از پلاگين شوگر ايونتز كلندر درست كردم. محل آموزش پلاگين تقويم روزانه

http://wpsho.com/sugar-events-calendar-lite/